TINH DẦU

CHẤT CHUẨN

CAO CHIẾT DƯỢC LIỆU

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

thông tin liên hệ
Chị Ngọc Quỳnh
- 0902 000 409

TINH DẦU

Tinh dầu Bưởi
Tinh dầu Bưởi
Tinh dầu Cam
Tinh dầu Cam
Tinh dầu Tràm
Tinh dầu Tràm
Tinh dầu Gừng
Tinh dầu Gừng

CHẤT CHUẨN

Naringin
Naringin
Carvarol - HPLC/PDA
Carvarol - HPLC/PDA
Lycorin - HPLC/PDA
Lycorin - HPLC/PDA
Charantin - HPLC/PDA
Charantin - HPLC/PDA
Vitexin - HPLC/PDA
Vitexin - HPLC/PDA

CAO CHIẾT DƯỢC LIỆU

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn sử dụng tinh dầu bưởi
Hướng dẫn sử dụng tinh dầu bưởi
Hướng dẫn sử dụng tinh dầu cam
Hướng dẫn sử dụng tinh dầu cam